Mijn projecten verschillen in toegepaste techniek en in hun zwaartepunt op de as kunst↔wetenschap, maar ze beogen ieder op hun eigen manier de gewaarwording te veranderen door de context van het onderwerp weg te laten of te veranderen. Zonder de vertrouwde context kan de waarneming niet langer op de ingesleten paden terugvallen maar wordt opnieuw aan het werk gezet.

In hexapoda zijn de dieren niet in allesonthullend omgevingslicht gefotografeerd, maar is studiobelichting toegepast, precies zo als bij portretten van mensen gebeurt. We gaan daardoor karaktertrekken in het gezicht zien, die er niet zijn. Maar zien we bij mensen dan wel wat we zien?

De bossen van heartwood zijn zodanig gemanipuleerd, dat vele details zijn verdwenen en andere juist extra prominent aanwezig. Het zijn nog steeds herkenbare, meest Nederlandse landschappen met bomen. Maar de ontbrekende visuele referenties dwingen de geest het beeld vanuit de eigen herinnering aan te vullen. Het gevoel, de beleving van het moment in dat herinnerde landschap, komt daarmee als vanzelf mee.

Een herinnering is zelden een momentopname als een foto, maar is episodies, met tijdsverloop, ruimtelijke beleving, en markante details die het opgeroepen beeld bepalen. De serie multiplex verbeeldt zulke herinneringen. De onderwerpen zijn vanuit verschillende invalshoeken op verschillende tijden gefotografeerd, waardoor irrelevante details vervagen in het geheel. Kleinigheden die de herinnering definiŽren staan juist scherp voor ogen.

Het flora-project, dat bestaat uit de platen voor de Nova Flora Neerlandica en vrij werk (herfstthema, losse beelden) decontextualiseert de objecten door de omgeving waar de planten onlosmakelijk in thuishoren volledig buiten beeld te laten. De planten zijn daardoor als het ware in museumvitrines geplaatst waarin ze, ontdaan van hun natuurlijke connotaties, nog slechts waargenomen kunnen worden als op zichzelfstaande entiteiten met waarde op zich. Een bittere ondertoon is dat dit over een generatie wel eens de enige manier zou kunnen zijn waarop we wilde planten kunnen leren kennen.

lees meer over de wetenschappelijke kant van het flora-project...