Magnifieke foto's

Wie het ontstaan van de plannen voor de boekenreeks
Nova Flora Neerlandica heeft gevolgd, moest geduld
hebben. Dat wordt nu beloond met een eerste deel over
de sporenplanten van Nederland. Dit boek koop je vooral
voor de prachtige platen van de hand van bioloog en
fotograaf Wim de Winter, en voor systematische, volledige
soortbeschrijvingen. Alle soorten zijn gefotografeerd in
een studio en hebben een witte achtergrond. Macro- en
microfoto's zijn gemonteerd als klassieke platen, zoals
we die uit de oude botanische literatuur kennen. Hetzelfde
werd gedaan door de Vlaamse fotograaf Maarten
Strack Van Schijndel in de veldgids "Wilde planten van de
Benelux" op een zwarte achtergrond , maar door het grote
formaat van Nova Flora Neerlandica komen de foto's veel
beter tot hun recht. Het zal niet meevallen om de rest van
de Nederlandse flora ook op deze manier af te beelden.

Tekst: Laurens Sparrius
Wim de Winter e.a. (2021) Nova Flora Neer landica 1:
Wolfsklauwen, Biesvarens, Paardestaarten
en Varens. KNNV Uitgeverij. ISBN: 9789050118026.
€ 44,95 (verschijnt medio april).