Het flora-project, dat bestaat uit de platen voor de Nova Flora Neerlandica en afgeleid vrij werk (herfstthema, losse beelden) beoogt fotografische afbeeldingen van planten te maken die zich kunnen meten met traditionele botanische aquarellen 1.

De serie is gemaakt met technieken uit de produktfotografie en vereiste nu en dan sterke vergrotingen. Allengs is daardoor ook een spin-off naar de microfotografie ontstaan met verschillende technieken om met name microscopische oppervlakken af te beelden. Deze technieken zijn ook toegepast in mijn botanisch onderzoek 2 , 3.

Een bijzondere methode is het maken van afdrukken van (blad-)oppervlakken 4. De afdruk is transparant en er is geen storing van onderliggende cellagen. Met behulp van stacks van foto's is een ruimtelijke weergave van het oppervlak te construeren.

lees meer over de creatieve kant van deze projecten...